Tilaa uutiskirje

Uutiskirje lähetetään sinulle joka arkipäivä

Vakausohjelma povaa vaimeata kasvua

 
-
Hallituksen torstaina hyväksymässä vakausohjelmassa povataan tälle vuodelle 0,4 prosentin talouskasvua. Keskipitkälläkin aikavälillä kokonaistuotannon kasvun ennustetaan jatkuvan vaimeana.

Valtioneuvoston hyväksymä vakausohjelma toimitetaan EU:n komissiolle. Siinä kuvataan Suomen talouden, erityisesti julkisen talouden keskipitkän aikavälin talouskehitystä vuoteen 2017 saakka.

Ohjelma kertaa Suomen pitkään ylijäämäisenä pysyneen julkisen talouden kääntyneen syvän taantuman seurauksena vuonna 2009 selvästi alijäämäiseksi. Vuonna 2012 julkisyhteisöjen alijäämä oli 1,9 prosenttia suhteessa kokonaistuotantoon. Keskipitkällä aikavälillä julkisyhteisöjen rahoitusaseman kuitenkin arvioidaan vahvistuvan ja julkisyhteisöjen velan alkavan alentua suhteessa kokonaistuotantoon.

Samaan aikaan väestön ikääntyminen kuitenkin heikentää talouden kasvuedellytyksiä, lisää julkisen talouden ikäsidonnaisia menoja ja heikentää julkisyhteisöjen rahoitusasemaa vääjäämättömästi. Julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyysvajeen arvioidaan olevan 4,2 prosenttia suhteessa BKT:hen.

Vakausohjelmassa asetetaan keskipitkän aikavälin tavoite julkisyhteisöjen rakenteelliselle rahoitusasemalle -0,5 prosenttiin BKT:sta. Tavoite on sekä vakaus- ja kasvusopimuksen että vuoden 2013 alussa voimaan tulleen valtioiden välisen finanssipoliittisen sopimuksen edellyttämänä säädetyn kansallisen lain mukainen. Julkisyhteisöjen rakenteellinen rahoitusasema pysyy keskipitkän aikavälin tavoitetta vahvempana ohjelmakaudella.

Samassa yhteydessä hyväksytyn Eurooppa 2020 -ohjelman mukaan Suomen asettamat kansalliset, vuoteen 2020 ulottuvat tavoitteet ylittävät EU-tasolla sovitut yleistavoitteet. Suomen tavoitteena on nostaa 20–64 -vuotiaiden työllisyysaste 78 prosenttiin.

Tutkimus- ja kehitysmenojen tavoitetasona on neljä prosenttia BKT:sta. Korkeakoulututkinnon suorittaneiden osalta tavoitteena on, että 42 prosentilla 30–34 -vuotiaista on tutkinto. Koulupudokkaiden määrä pyritään vähentämään kahdeksaan prosenttiin. Tavoitteena on myös nostaa 150 000 henkilöä köyhyys- tai syrjäytymisriskistä. EU:ssa asetetut energia- ja ilmastotavoitteet aiotaan saavuttaa.


Vain rekisteröityneet voivat kommmentoida artikkeleita