Tilaa uutiskirje

Uutiskirje lähetetään sinulle joka arkipäivä

Kurssikoulutukseen 570 euroa per työntekijä

 
-
Yritykset käyttivät Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2010 kurssikoulutukseen keskimäärin 573 euroa työntekijää kohden. Luvussa on 10 prosentin kasvu vuoteen 2005 verrattuna.

Koulutuskustannusten osuus työvoimakustannuksista vuonna 2010 oli Suomessa 1,4 prosenttia, missä on 0,1 prosenttiyksikön verran laskua vuoden 2005 tasosta, jolloin tiedot kerättiin edellisen kerran.

Teollisuustoimialoilla koulutuskustannusten osuus työvoimakustannuksista oli hiukan alempi kuin palvelualoilla, mutta vastaavasti kustannukset työntekijää kohden olivat hiukan suuremmat kuin palveluissa.

Kustannukset selvitettiin ainoastaan kurssimuotoisesta koulutuksesta, koska siitä useimmilla yrityksillä on koulutuspäivien ja kustannusten seurantajärjestelmä. Osallistuminen muihin koulutusmuotoihin on jonkin verran lisääntynyt vuodesta 2005, joten tosiasiassa panostus henkilöstökoulutukseen kokonaisuudessaan lienee vähintään aikaisemmalla tasolla.

Kustannukset työntekijää kohden kasvavat yrityksen kokoluokan mukaan, aivan samoin kuin koulutukseen osallistuneiden osuuskin. Sen sijaan panostus koulutukseen osallistunutta kohti vaihtelee yrityksen koon mukaan melko vähän.

Koulutukseen osallistunutta kohti yksityisen sektorin yritysten panostus vuonna 2010 oli 1 425 euroa. Toimialakohtaiset vaihtelut olivat kuitenkin suuria: majoitus- ja ravitsemusalan 630 eurosta rahoitus- ja vakuutusalan 2 400 euroon osallistujaa kohti.

Kurssikoulutuksen kustannusrakenne on pysynyt jokseenkin ennallaan. Työntekijöiden koulutusajan palkkakustannukset ovat suurin yksittäinen kustannuserä ja palkkiot koulutuksen järjestäjille selkeästi toiseksi suurin kustannus.

Koulutusajan palkat käsittivät vuonna 2010 47,6 prosenttia ja palkkiot 36,3 prosenttia kurssikoulutuksen kustannuksista. Vuoden 1999 tilanteeseen verrattuna palkkioiden osuus kokonaiskustannuksista on noussut muutaman prosenttiyksikön verran.

Tutkimus kattaa yksityisen sektorin vähintään 10 työntekijän yritykset vuonna 2010 pois lukien maa- ja metsätalousala, koulutusala sekä sosiaali- ja terveysala. Suomen vastausaineistossa on 1 560 yritystä, jotka edustavat kaikkiaan 16 380 yritystä ja niiden 1 150 000 työntekijää. Tutkimus toteutettiin samanlaisena 32 Euroopan maassa.

Vain rekisteröityneet voivat kommmentoida artikkeleita