Tilaa uutiskirje

Uutiskirje lähetetään sinulle joka arkipäivä

Vesivoimalaitosten ohi juoksee kymmeniä miljoonia euroja

 
-
Viime vuonna menetettiin arviolta 42 miljoonan euron arvosta energiaa sen vuoksi, että vettä jouduttiin tulvien vuoksi juoksuttamaan ohi vesivoimalaitosten.

Suomen vesivoimatuotannossa olevien jokien yhteinen ohijuoksutusten määrä vuonna oli viime vuonna energiana 1 140 GWh. Sen arvoksi määritellään tukkusähkön keskihinnan mukaan 42 miljoonaa euroa.

Suomen tavoitteena on lisätä uusiutuvaa vesivoimaa vuoteen 2020 mennessä 500 GWh vuodessa. Tavoitteeseen verrattuna ohijuoksutuksiin menetetään nyt siis yli kaksinkertainen määrä energiaa vuositasolla.

Vesivoimayhtiöiden keräämien tietojen mukaan ohijuoksutusten määrä vastaa viime vuoden kokonaissähköntuotannosta 1,7 prosenttia ja uusiutuvan sähkön tuotannossa 4,2 prosenttia. Määrä vastaa 230 000 pientalon vuosittaista sähkönkulutusta ilman lämmitystä, kun keskikulutus on 5 000 kWh vuodessa.

Vesivoiman tuottajien kannalta ongelma on siinä, että kevättulvien aikana on liikaa vettä, jota ei voida varastoida myöhempää käyttöä varten. Tästä seuraa vesipula talvella, kun sitä tarvittaisiin sähkön tuotantoon. Ilmastomuutoksen arvioidaan vaikuttavan talvien lämpenemiseen ja Pohjois-Suomessa seuraavien vuosikymmenien aikana tulvien ja ohijuoksutusten lisääntymiseen.

Suomen ympäristökeskuksessa laadittujen arvioiden mukaan esimerkiksi Kemijoen kevättulvat aikaistuvat, syystulvat lisääntyvät ja taajamatulvien todennäköisyys kasvaa ja voimistuu, mistä on saatu jo viime vuosina kokemuksia.

- Tulvissa hukataan arvokasta energiaa ja ohijuoksutukset estävät tuolloin vesivoiman käytön päivittäiseen säätötarkoitukseen, toimitusjohtaja Aimo Takala Kemijoki Oy:stä. sanoo.

Yhtiö joutuu tekemään ohijuoksutuksia 30-50 vuorokauden aikana vuodessa. Kemijoki Oy on toteuttanut tähän mennessä energiatehokkuutta parantavia investointeja ja niiden avulla saanut yli 200 MW:n edestä uutta tehoa.

Monitoimiallas ratkaisuksi?

Kemijoki Oy ratkaisisi ohijuoksutukset varastoimalla tulvavettä altaaseen, jolla voitaisiin samalla torjua jokakeväisiä vesistöalueen tulvavahinkoja. Uusi Kemijoen alueen vesivarasto vähentäisi energian hävikkiä ohijuoksutuksiin ja tuottaisi lisäenergiaa vuodessa 300-400 GWh. Tulvasuojeluun esillä olleen Kemihaaran monitoimialtaan - Vuotokseksikin kutsutun - on arvioitu tuottavan vuosittain noin 70 miljoonan euron hyödyn.

- Saisimme lisättyä vuorokauden sisäistä säätötehoa parhaimmillaan 300 MW, mikä on jopa 15 prosenttia Suomen tarpeesta. Jos allaskapasiteettia olisi enemmän, voisimme tehokkaammin varastoida tulvavedet ja juoksuttaa niitä sähkön tuotantoon myöhemmin, kun tulva-aikana vesivoiman tuotanto on muutenkin huipussaan. Riittävän kokoisen lisäaltaan avulla voitaisiin juoksutuksia vähentää erityisesti öisin ja tehostaa vuorokauden sisäistä säätövoiman tuotantoa, Takala sanoo.

Suomen tavoitteena on lisätä uusiutuvaa energiantuotantoa vesivoiman osalta siten, että sen määrä vuoden 2005 tilanteeseen verrattuna kasvaa vuoteen 2020 mennessä 500 GWh vuodessa. Tavoitteeseen verrattuna ohijuoksutuksiin menetetään nyt yli kaksinkertainen määrä energiaa vuositasolla.

Vain rekisteröityneet voivat kommmentoida artikkeleita