Tilaa uutiskirje

Uutiskirje lähetetään sinulle joka arkipäivä

Lastenkulttuuri ja apurahat säästyvät leikkauksilta

 
-
Elokuvateattereiden digitalisoinnista vähennetään ensi vuonna varoja, samoin kulttuurin suurtapahtumista ja kulttuuriministerin käyttövaroista. Lastenkulttuuri, apurahat ja kulttuurilehdet muun muassa säästyvät leikkauksilta.

Kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki (vas.) kertoi perjantaina säästöjen kohdistamisesta. Hän esitteli lähtökohdat, joiden pohjalta kulttuurin ja taiteen veikkausvoittovarat opetus- ja kulttuuriministeriössä esitetään jaettavaksi vuonna 2014.

Säästöjä ei Ahinmäen mukaan suunnata lastenkulttuuriin, vapaan kentän ammattilaisryhmiin, apurahoihin ja palkintoihin eikä kulttuurilehtien tukeen. Niiden rahoitus pyritään pitämään tämän vuoden tasolla.

Keskimääräistä vähemmän säästetään myös kansallisilta taidelaitoksilta eli Suomen Kansallisoopperalta ja Kansallisteatterilta. Niiden leikkaus on yksi prosentti. Keskimääräinen säästö kulttuurin ja taiteen alan veikkausvoittovaroja saaville on 3,3 prosenttia.

Keskimääräistä enemmän veikkausvoittovaroja säästetään niistä kohteista, joissa säästöjen vaikutusten ei arvioida olevan yhtä dramaattisia kuin muilla alueilla. Suurimmat prosentuaaliset säästöt kohdistuvat elokuvateattereiden digitalisoinnin edistämiseen, kulttuurin suurtapahtumiin ja ministerin käyttövaroihin.

Keskimääräistä suuremmat säästöt kohdistuvat myös kehittämis- ja projektiluontoiseen rahoitukseen. Näitä ovat taiteen ja kulttuurin kunta- ja aluehallinnon kehittäminen, luovien alojen ja kulttuuriyrittäjyyden edistäminen, kulttuuriviennin kärkihanketuet, kulttuuriviennin hankevalmistelu, kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen, kulttuurin tietoyhteiskuntahankkeet ja sähköisten aineistojen saatavuus sekä tekijänoikeusjärjestelmän kehittäminen.

Lopullinen päätös veikkausvoittovarojen käytöstä tehdään, kun eduskunta on hyväksynyt ensi vuoden talousarvion.

- Taiteen ja kulttuurin ensi vuoden tarkemmista rahoitusnäkymistä on tärkeää kertoa jo nyt. Se on mielestäni reilua ja välttämätöntä, koska alan toimijoiden on otettava valtionrahoituksen muutokset huomioon, kun he rakentavat ensi vuoden budjetteja ja ohjelmistoa, Arhinmäki perusteli.

Noin puolet taiteen ja kulttuurin valtionrahoituksesta tulee veikkausvoittovaroista. Taiteen ja kulttuurin veikkausvoittovarojen jakajien määrä lisääntyy ensi vuonna, kun hallitusohjelman mukaisesti Valtion taidemuseo säätiöitetään Kansallisgalleriaksi ja sen toiminta siirretään rahoitettavaksi veikkausvoittovaroista.

Säästöt toteutetaan nyt asteittain siten, että kehyskauden ensimmäisenä vuonna 2014 Veikkauksen jakamattomien voittovarojen rahastoa puretaan 10 miljoonalla eurolla taiteen ja kulttuurin edunsaajien hyväksi, mikä puolittaa säästötarpeen.

Vain rekisteröityneet voivat kommmentoida artikkeleita