Tilaa uutiskirje

Uutiskirje lähetetään sinulle joka arkipäivä

Armeijan kuorma-autojen hankinta uuteen valmisteluun

 
-
Kuvassa puolustusvoimien Sisu-maastokuorma-autoja. (Lehtikuva/Kimmo Mäntylä)
Puolustusministeriö on palauttanut puolustusvoimien raskaiden maantiekuorma-autojen hankinnan maavoimien uuteen käsittelyyn. Ministeriö katsoo, että autot kannattaa hankkia puolustushankintana.

Hankintaa on valmisteltu tavanomaisena hankintalain mukaisena siviilihankintana. Tarkoituksena on ollut hankkia tavallisia normaaliliikenteessä olevia ns. tukkirekkoja. Kaikki hankintaa koskevat kommentit on ministeriön mukaan annettu oletuksella, että puolustusvoimien tarpeet täyttyvät tavallisella kaupasta saatavalla standardi kuorma-autolla.

Puolustusvoimat toi ohjeistuksen mukaisesti tarjouspyynnön puolustushallinnon kaupallisen johtoryhmän käsittelyyn maaliskuun lopulla. Tarjouspyyntöasiakirjat sisälsivät puolustusvoimien oman tarpeen mukaiset hankinnan ehdottomat ja muut vaatimukset. Lista vaatimuksista sisälsi myös sellaisia sotilaallisia vaatimuksia ja standardeja, jotka eivät sisälly normaaliin siviilikuorma-autoon.

Ministeriö kuitenkin palautti hankinnan uuteen valmisteluun. Maavoimat valmistelee hankinnan uudestaan niin, että puolustusvoimien tarpeet ja vaatimukset tulevat täysimääräisesti huomioon otetuksi.

Hankinnan tekeminen puolustushankintana antaa puolustusministeriön näkemyksen mukaan puolustusvoimille siviilihankintaa paremmat mahdollisuudet siihen, että vaativat käyttöolosuhteet otetaan kattavasti huomioon. Ministeriö sanoo luottavansa maavoimien kykyyn valmistella hankinta siten, että se voidaan käsitellä puolustushankintana, että lopputulos on taloudellisesti edullinen ja että hankinta täyttää puolustusvoimien asettamat vaatimukset.

Yhtenä vaihtoehtona on haluttu pitää myös yhteispohjoismaista hankintaa, joka kilpailutetaan puolustus- eikä siviilihankintana. Puolustusministeriö ei pidä loogisena sitä, että samoja kuorma-autoja hankittaisiin joko siviili- tai puolustustarvikkeina hankintakanavasta riippuen.

Tarkempi arvio siitä, päädytäänkö hankinnassa lain mukaiseen suorahankintaan vai kilpailutetaanko hankinta puolustushankintana, tehdään vasta myöhemmin.

Vain rekisteröityneet voivat kommmentoida artikkeleita