Tilaa uutiskirje

Uutiskirje lähetetään sinulle joka arkipäivä

Suomi haluaa joustoa susikiintiöön

 
-
(Lehtikuva/Jussi Nukari)
Maa- ja metsätalousministeriön valtiosihteeri Risto Artjoki aikoo ehdottaa ruotsalaiselle kollegalleen yhteistä delegaatiota EU:n pakeille, jotta unioni sallisi susien nykyistä joustavamman, niin sanotun kannanhoidollisen metsästyksen.

Suomen, Ruotsin ja Norjan suurpetoasioista vastaavat valtiosihteerit keskustelevat kunkin maan ajankohtaisesta suurpetotilanteesta Tukholmassa keskiviikkona. Tarkoituksena on jakaa kokemuksia suurpetokonfliktien hallinnasta ja suurpetokantojen hoidosta.

Lisäksi tapaamisessa puhutaan Ruotsin ja komission välisestä valvontamenettelystä, joka saattaa edetä tuomioistuimeen saakka. Jos niin käy, vaikutukset heijastuisivat myös Suomen suurpetopolitiikkaan. Ruotsi nimittäin on pyrkinyt pitkän aikavälin suunnitelmallisella politiikalla vähentämään ihmisten huolta susien läsnäolosta ja samalla lisäämään susikannan hyväksyttävyyttä paikallisten ihmisten keskuudessa.

Ruotsi asetti määräaikaisen 210 suden katon ja salli joustavan metsästyksen. Kyseessä ei ole vain vahinkoa aiheuttavien susien poistaminen kuten Suomessa, vaan joustavampi ns. kannanhoidollinen metsästys.

Komissio on kuitenkin viemässä Ruotsin menettelynsä takia tuomioistuimeen, koska se katsoo, että menettely ei noudata luontodirektiiviä. Suomen maa- ja metsätalousministeriö on huolestunut tilanteesta, sillä komission ajama tiukka luontodirektiivin tulkinta on vaikeuttanut susikannan suojelua Suomessa.

Valtiosihteeri Artjoki aikookin ehdottaa Suomelle ja Ruotsille yhteistä delegaatiota, joka neuvottelisi ympäristökomissaarin kanssa siitä, miten luontodirektiivin tulkintaan saataisiin lisää joustavuutta.

Ministeriön mielestä joustavuutta tarvitaan, jotta susikannan suojelussa ja kannansäätelyssä voitaisiin ottaa nykyistä paremmin huomioon sekä paikallisten asukkaiden huolet että susikannan säilyminen. Runsaslukuisten karhun ja ilveksen kohdalla joustavampi menettely on jo mahdollista komission linjausten puitteissa.

Suomen, Ruotsin ja Norjan valtiosihteerit ovat kokoontuneet jo kerran aikaisemmin keskustelemaan suurpedoista ja tapaamisia pidetään myös jatkossa säännöllisesti. Tuleviin kokouksiin pyritään saamaan mukaan myös Venäjä.

Vain rekisteröityneet voivat kommmentoida artikkeleita