Tilaa uutiskirje

Uutiskirje lähetetään sinulle joka arkipäivä

Työikäisen väestön osuus pienenee, huoltosuhde heikkenee

 
-
Vinoutuva huoltosuhde asettaa paineita hyvinvointiyhteiskunnalle. (Lehtikuva/Timo Jaakonaho)
Tilastokeskus on muuttanut väestöennustettaan. Sen mukaan 65 vuotta täyttäneiden määrä pienenee hieman, mutta se ei muuta tosiasiaa, että työikäisen väestön osuus pienenee ja huoltosuhde heikkenee.

Tilastokeskuksen uudessa väestöennusteessa 65 vuotta täyttäneiden määrä on tulevaisuudessa hieman edellistä ennustetta alhaisempi. Vuosien 2009–2011 kuolleisuuskehityksen seurauksena 65 vuotta täyttäneiden määrä on uusimman ennusteen mukaan vuonna 2040 vajaat 3 prosenttia alhaisempi verrattuna vuonna 2009 julkistettuun ennusteeseen.

Pitkällä aikavälillä kuolleisuuden aleneminen on väestöennusteissa aina arvioitu todellista pienemmäksi. Vuosina 1991–2004 laadituissa väestöennusteissa 65 vuotta täyttäneiden määrän ennuste on ollut viiden vuoden ennusteperiodilla 0,9–1,6 prosenttia liian alhainen toteutuneeseen kehitykseen verrattuna.

Työikäisen väestön osuus pienenee

Uuden ennusteen mukaan työikäisten väestön määrä vähenee nykyisestä vuoteen 2030 mennessä 117 000 henkilöllä. Sen jälkeen työikäisen väestön määrä alkaa ennusteen mukaan hitaasti nousta. Työikäisten eli 15–64-vuotiaiden kansalaisten osuus väestöstä pienenee nykyisestä 65 prosentista 58 prosenttiin vuoteen 2030 ja 57 prosenttiin vuoteen 2060 mennessä.

Vuonna 2060 työikäisten väestön määrä olisi lähes sama kuin nykyisin, mutta työikäisen väestön osuus koko väestöstä olisi yhdeksän prosenttiyksikköä nykyistä alhaisempi.

Niin sanottu omavaraisennuste kuvaa tilannetta, jossa maahan- ja maastamuuttoja ei olisi lainkaan ja väestön määrään ja ikärakenteeseen vaikuttaisivat vain syntyvyys ja kuolleisuus. Omavaraisennusteessa työikäisen väestön määrä vähenisi vuoteen 2030 mennessä 393 000 henkilöllä ja vuoteen 2050 mennessä 556 000 henkilöllä.

Huoltosuhde heikkenee

Yli 65-vuotiaiden osuuden väestöstä arvioidaan nousevan nykyisestä 18 prosentista 26 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ja 28 prosenttiin vuoteen 2060 mennessä.

Väestöllinen huoltosuhde eli lasten ja eläkeikäisten määrä sataa työikäistä kohden nousee lähitulevaisuudessa, eli toisin sanoen huollettavien määrä kasvaa ja hyvinvointipalvelujen maksajien määrä vähenee.

Väestöllinen huoltosuhde oli vuoden 2011 lopussa 52,9. Ennusteen mukaan 60 huollettavan raja ylittyisi vuonna 2017 ja 70 huollettavan raja vuoteen 2028 mennessä. Vuonna 2060 väestöllinen huoltosuhde olisi jo 77.

Vain rekisteröityneet voivat kommmentoida artikkeleita