Tilaa uutiskirje

Uutiskirje lähetetään sinulle joka arkipäivä

Yhteiset säännöt EU-maiden asukasluvun laskemiselle

 
-
Euroopan parlamentti hyväksyi torstaina ehdotuksen, jolla luodaan yhteiset säännöt väestötilastojen keräämiselle EU:ssa.


Uusien sääntöjen mukaan jäsenvaltioiden pitäisi ilmoittaa komissiolle ns. vakinaisesti maassa asuvan väestön määrä. Vakinaisesti asuvalla väestöllä tarkoitetaan kaikkia henkilöitä, joiden vakinainen asuinpaikka on tai on tarkoitus olla unionin jäsenvaltiossa vähintään vuoden ajan.

Yhteisillä säännöillä pyritään varmistamaan, että kukin asukas lasketaan vain kerran.

Ehdotus luo säännöt, joiden pohjalta jäsenvaltioiden on tarkoitus kerätä yhtenäiset ja korkealaatuiset väestötilastot, joita tullaan käyttämään EU-politiikan määrittelyssä, laskettaessa neuvoston määräenemmistöjä ja määritettäessä tiettyjen EU-rahoitusmuotojen pääsyrajoja.

Tähän asti jokaisella jäsenvaltiolla on ollut oma tapansa kerätä ja määrittää väestötilastot ja raportoida niistä komissiolle.

Parlamentin esittelijä, keskustaoikeistolaista Euroopan kansanpuoluetta edustava Csaba Sógor äänesti hyväksyttyä tekstiä vastaan, sillä hänen mukaansa se rankaisisi niitä jäsenvaltioita, joiden kansalaisia asuu paljon ulkomailla. Tarkistus, jonka mukaan väestötietoja ei käytettäisi laskettaessa neuvoston määräenemmistöjä, hylättiin äänestyksessä.

Vaikka parlamentti hyväksyi torstain äänestyksessään muutetun ehdotuksen, äänestys lainsäädäntöpäätöslauselmasta siirrettiin myöhempään ajankohtaan työllisyys ja sosiaaliasioiden valiokunnan puheenjohtaja, sosialistimeppi Pervenche Berèsin pyynnöstä. Lopullisen hyväksymisen siirtäminen mahdollistaa neuvottelut neuvoston kanssa.

Vain rekisteröityneet voivat kommmentoida artikkeleita