Tilaa uutiskirje

Uutiskirje lähetetään sinulle joka arkipäivä

Oikeuskomissaari perää yhtenäistä digitaalimarkkinoita koskevaa lakia

 
-
Viviane Reding. (AFP/Lehtikuva)
EU:n oikeuskomissaari Viviane Reding yhtenäistäisi unionimaiden digitaalimarkkinoita koskevat lait Euroopan kilpailukyvyn lisäämiseksi.

Euroopan kansanpuolue EPP:n parlamenttiryhmän kokouksessa puhunut Reding totesi EU:n tuoreeseen digitaalistrategiaan viitaten, että vaikka digitaalitalous on luonteeltaan rajatonta, kansalliset säännöt, erot niiden käytännön soveltamisessa ja vaihtelevat markkinakäytännöt ovat pirstoneet Euroopan digitaalisia sisämarkkinoita, eivätkä ne toimi niin tehokkaasti kuin olisi mahdollista. Etenkin kun kilpailu muilta alueilta, kuten Yhdysvalloista ja Kiinasta kasvaa koko ajan.

- Digitaalisia markkinoita koskevat lait ovat hyvin monimutkaisia ja erilaisia kaikissa jäsenmaissa. Esimerkiksi Saksassa digitaalisia markkinoita koskevia lakeja on 60 sivua. Kun tämä kerrotaan 27:llä saadaan melkoinen monimuotoisuus, Reding totesi perjantaina Dubrovnikissa Kroatiassa.

- Yksi yhteinen EU-laki takaisi samat säännöt kaikille, hän sanoi. Samalla olisi luonnollisesti taattava kuluttajien oikeudet ja yksityisyydensuoja, hän jatkoi.

Reding huomautti, että EU:n digitaalimarkkinat ovat vuositasolla pitkälle yli 120 miljardia euroa ja summa voisi olla paljon suurempi, mutta pirstaleinen sääntely hidastaa kasvua.

Komissio arvioi, että jos verkkokaupan osuus koko vähittäiskaupasta kasvaa 15 prosenttiin ja sisämarkkinoilla vielä olevat esteet saadaan poistettua, kuluttajien saamat kokonaishyödyt ovat noin 204 miljardia euroa eli 1,7 prosenttia suhteessa unionin bruttokansantuotteeseen.

Konkurssiyrittäjää ei pidä rangaista ikuisesti

Oikeuskomissaari yhtenäistäisi myös ulkomaankaupan sääntelyä unionin kilpailukyvyn parantamiseksi. Hän totesi, että 90 prosenttia EU:n yrityksistä ei harjoita vientiä. Syynä ovat usein hallinnolliset ja lainsäädölliset esteet. Reding kiirehtikin yhteistä kauppalakia, josta komissio on jo antanut säädösehdotuksen.

Niin ikään Reding kiinnitti huomiota konkurssin tehneiden yrittäjien asemaan.

- Tarvitaan mentaliteetin muutosta. Konkurssin tekevän rehellisen yrittäjän ei pidä saada "elinikäistä tuomiota". Meidän on autettava, että yrittäjä on oppinut virheistään ja seuraavalla kerralla tekee asiat paremmin. EU-alueella noin 18 prosenttia menestyneistä yrittäjistä on tehnyt konkurssin ensimmäisessä yrityksessään, hän sanoi.

Reding kaipaakin konkurssilainsäädännön rukkausta ja esimerkiksi koskien yritysten uudelleenjärjestelyä konkurssissa tai sen uhatessa.

- Yhteismarkkinat ovat unionin kruununjalokivi. Viimeisen 20 vuoden saavutuksia ei kuitenkaan kannata jäädä ihailemaan. Talouskriisi paljasti, että ongelmia ja tekemistä on vielä paljon, Reding summasi.

Vain rekisteröityneet voivat kommmentoida artikkeleita